Diakoniansvarig - Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en idéburen diakonal stiftelse med kristen värdegrund. Uppdraget är att bedriva diakoni. Stiftelsen har ett nära samarbete med Uppsala Stadsmission och bidrar i hög grad till dess verksamhet.
 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet har ett boende för äldre och dagverksamhet för yngre och äldre med demenssjukdom. Inom den diakonala omsorgen och andliga vården finns exempelvis Samariterhemmets kyrka, studiecirklar, utbildning, samtal och stöd till gäster/brukare och boenden.
 
Läs gärna mer om våra verksamheter www.samariterhemmet.se
 
Vi söker dig som med stort engagemang vill leda, utveckla och driva vår diakoni. Du kommer att ingå i Samariterhemmets ledningsgrupp.
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse.
 
Uppdrag
 
Ansvar för att stärka och utveckla det diakonala perspektivet i stiftelsens alla verksamheter.
 
Operativt och verksamhetsnära diakonalt arbete genom att leda och utveckla modeller för andakter för äldre och människor med demensdiagnos. Genom samtal ge stöd till anställda, gäster, brukare och boenden. Ta initiativ till nya diakonala verksamheter inom ramen för stiftelsens kompetensområde. Utveckla vår volontärstrategi med tillhörande rekrytering, utbildning och ansvar för volontärer.
 
Genom omvärldsbevakning bidra med ny kunskap både till stiftelsen och till övriga samhället. Utveckla Samariterhemmets diakonala roll i samhället genom att samverka med andra aktörer som Uppsala stadsmission, Svenska kyrkan och Uppsala kommun. Finnas med i den offentliga debatten kring människors sociala, andliga och existentiella behov.
 
Utbildning/kompetens
 
Du är vigd diakon eller har annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du ska vara väl förtrogen med Svenska kyrkans värdegrund och ha kunskaper i diakoni, teologi, sociologi, pedagogik samt ha en förmåga att omsätta den i praktiken.
 
Som person är du samarbets- och utvecklingsinriktad, kommunikativ, engagerad, och
flexibel.
 
Upplysningar
Direktor Lennart Lindgren 070-693 39 53 lennart.lindgren@samariterhemmet.se
HR-ansvarig Marie Nordwall 072-451 76 42 marie.nordwall@samariterhemmet.se
 
Skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast den 17 december 2017 till: