Grunddokument

GRUNDDOKUMENT
Det första Grunddokumentet för andlig vård inom hälso- och sjukvården fastställdes 2004 av Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården och har sedan uppdaterats 2012 och 2017.

Kompetterande texter
Nattvard dop och syn på tjänster 121116 A4 4 sidor.pdf

STANDARDS och STATEMENTS
Vid ENHCC:s konsultationer (se www.enhcc.eu) har man genom åren arbetat med att formulera riktlinjer för den andliga vården inom hälso- och sjukvården:
Standards for Health Care Chaplaincy complete.pdf
Grundsatser för andlig vård inom hälso- och sjukvården i Europa.pdf
The Mennorode Statement of the 12th ENHCC Consultation 2012.pdf
The Salzburg Statement of the 13th ENHCC Consultation 2014.pdf