Samariterhemmets kyrka

Morgonbön
Måndag, onsdag-fredag kl 08.45 ( uppehåll 25 maj - 6 september)
 
Mässa
Tisdag kl 08.45, mässa (uppehåll 24 maj - 4 september)
 
Sön- och helgdagar kl 10.00 högmässa, kyrkkaffe,
(uppehåll under juli och augusti)
 
För aktuella uppgifter om gudstjänster i Uppsala se
 
Förbönsämnen
Kan lämnas i skrin i kyrkan
 
Kontakt med präst
Ring 018-56 40 24
 
Adress
Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala