Samariterhemmets kyrka, december 2017

December 2017

 3/12   kl 10.00      1 i advent                              Högmässa                                  Åsa Jonsson
                                  Lionskören från Sävja, Anders Öman, Syföreningens kyrkkafe
                               

   
 5/12  kl 08.45                                                      Mässa                                          Åsa Jonsson     
 7/12   kl 18.00                                                  Soppmässa i                                 Karin Andersson
                                                                            Mikaelskyrkan                                                                                           
   
10/12  kl 10.00        2  i advent                       Högmässa                                      Tomas Anderman   
12/12  kl 08.45                                                      Mässa                                           Åsa Jonsson   
14 /12  kl 18.00                                                   Soppmässa i                                  Carin Åblad Lundström
                                                                               Mikaelskyrkan

 

  
17/12  kl 10.00         3 i advent                            Högmässa                                          Helena Lindström  
                                                                                                                                            
   
19/12  kl 08.45                                                       Mässa                                              Åsa Jonsson  


 

 

21/12  kl 18.00                                                      Soppmässa  i                                    Carin Åblad Lundström
                                                                                 Mikaelskyrkan                                  Michael Liljequist, predikan
   
24/12   kl 10.00           Julafton                            Julbön                                              Åsa Jonsson   

25/12 kl 10.00             Juldagen                          Högmässa                                        Åsa Jonsson

   
26/12 kl 10.00            Annandag jul                    Högmässa                                         Åsa Jonsson
                                                                                                                 
   

 28/12 kl 18.00                                                      Soppmässa i                                      Erik Apelårdh
                                                                                 Mikaelskyrkan