Samariterhemmets kyrka, oktober 2017

Oktober 2017

 1/10   kl 10.00      Mikaelidagen                   Högmässa                                         Åsa Jonsson
 

   
 3/10   kl 08.45                                                      Mässa                                                 Åsa Jonsson    
5/10   kl 18.00                                                      Soppmässa i                                      Karin Andersson
                                                                              Mikaelskyrkan
   
8/10  kl 10.00        Tacksägelsedagen               Högmässa                                          Tomas Anderman   
10/10  kl 08.45                                                      Mässa                                                 Åsa Jonsson   
12 /10  kl 18.00                                                     Soppmässa i                                      Carin Åblad Lundström
                                                                               Mikaelskyrkan

 

  
15/10  kl 10.00         18 e tref                               Högmässa                                          Åsa Jonsson,  
                                                                                                                                               Hans Sjöström, predikan
   
17/10  kl 08.45                                                       Mässa                                                 Åsa Jonsson  


 

 

19/10  kl 18.00                                                      Soppmässa  i                                     Edit Åkerlund
                                                                                 Mikaelskyrkan
   
22/10  kl 10.00           19 e tref                            Högmässa                                          Gudmund Danielson   
24/10 kl 08.45                                                        Mässa                                                 Åsa Jonsson   
26/10 kl 18.00                                                        Soppmässa i                                       Erik Apelgårdh
                                                                               Mikaelskyrkan                                      
   

29/10 kl 10.00                20 e tref                        Högmässa                                            Åsa Jonssn
31/10  kl 08.45                                                      Mässa                                                   Åsa Jonsson