Ekonomi

Diakonistiftelsen Samariterhemmets ekonomiska mål är att ha balans mellan intäkter och kostnader. Stiftelsen delar inte ut någon vinst utan eventuella överskott används för utveckling av verksamheten.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är förvaltare för 12 stiftelser.  Avkastning från fonderna delas ut till diakoniverksamhet i enlighet med de olika stiftelsernas ändamål. Separata årsredovisningar upprättas för dessa stiftelser.

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012