Fastighetschef - Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en idéburen diakonal stiftelse med kristen värdegrund. Vår kärnverksamhet är diakoni samt vård och omsorg. Vår huvudsakliga finansieringskälla är våra fastigheter. Stiftelsen bidrar i hög grad till Uppsala Stadsmissions verksamhet.
 
Vi strävar efter en väl finansierad och effektiv organisation med ett fastighetsbestånd som ger både verksamhetsmässiga fördelar och möjlighet att bygga kapital som ger god avkastning. 
 
Fastighetsbeståndet består i huvudsak av vård- och bostadsbyggnader om ca 30 000 kvm mitt i Uppsala, intill Resecentrum. En ny detaljplan som möjliggör en stor utbyggnad har vunnit laga kraft. Det är aktuellt med flera nya projekt som ska startas och ledas i mål.
 
Vi söker en fastighetschef med stort engagemang som vill leda, utveckla och driva våra fastigheter.
 
Tjänsten är tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse.
 
Uppdraget
 
Som fastighetschef har du totalansvar för Diakonistiftelsen Samariterhemmets hela fastighetsbestånd och du kommer att ingå i Samariterhemmets ledningsgrupp. Du kommer att jobba aktivt med fastighetsutveckling, initiera och ansvara för projekt, hantera kontakter med kommun och myndighetsrepresentanter, driva tillståndsfrågor och planarbete, hantera avtal och hyresförhandlingar, se till att skapa underhållsplaner, bedöma risker, köpa tjänster och hantera löpande verksamhet.
 
Utbildning/kompetens
 
Vi tror att du är en erfaren fastighetsutvecklare och förvaltare. Att du drivit projekt från start till mål och operativt hanterat olika frågor rörande förvaltning och utveckling. Du är bra på förhandling och har erfarenhet av myndighetskontakter. Du är civilingenjör eller motsvarande, med kunskaper avseende de tekniska aspekterna inom fastighetsförvaltning och byggande.
 
Som person är du driven, uthållig och flexibel med god förmåga att kommunicera, utveckla samt fördjupa relationer. Vi tror att du delar vår värdegrund och vår önskan att skapa en bra bas för diakonin.
 
Upplysningar
 
Direktor Lennart Lindgren 070-693 39 53 lennart.lindgren@samariterhemmet.se  
HR-ansvarig Marie Nordwall 072-451 76 42 marie.nordwall@samariterhemmet.se
 
Välkommen med din ansökan med ett personligt brev och CV senast den 10 december 2017