Fastighetsförvaltning

Mejladresser till anställda är förnamn.efternamn@samariterhemmet.se

Fastighetschef

Karl Rundblom

Förvaltare

Daniel Warpe

018 56 40 38 / 076 109 22 25

Förvaltningsassistent

Veronica Danasten

070 514 77 05

Fastighetsskötare

Karl Sallnäs

070 268 89 71

Bernt Wonevik

072 244 20 26