Mikaelskyrkan

Mikaelskyrkan är belägen vid Mikaelsgården, där Uppsala Stadsmission har verksamhet.
 
Varje torsdag september - maj är det Soppmässa.
Soppa serveras i Mikaelsgården kl 18, mässa i kyrkan kl 19, därefter fika.
Juni - augusti är det Gatumässa i Mikaelsparken kl 12.
 
Adress:
Skolgatan 26 i Mikaelsparken, hörnet av Kungsgatan och Skolgatan, Uppsala
Tel 018-56 40 36
 

Samariterhemmets kyrka

Morgonbön
Måndag, onsdag-fredag kl 08.45 ( uppehåll 25 maj - 6 september)
 
Mässa
Tisdag kl 08.45, mässa (uppehåll 24 maj - 4 september)
 
Sön- och helgdagar kl 10.00 högmässa, kyrkkaffe,
(uppehåll under juli och augusti)
 
För aktuella uppgifter om gudstjänster i Uppsala se
 
Förbönsämnen
Kan lämnas i skrin i kyrkan

Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården

Svenska Kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården
är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för frågor rörande andlig vård inom hälso- och sjukvården.

Sjukhuskyrkans kompetensprogram

Sjukhuskyrkans kompetensprogram -
själavårdsutbildning i fyra steg

Inledning
Med andlig vård inom sjukvården avses det arbete som trossamfunden bidrar med på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal.
De kristna kyrkornas gemensamma arbete inom den andliga vården bär namnet Sjukhuskyrkan.
Arbetet inom Sjukhuskyrkan ställer stora krav på medarbetarna.

Grunddokument

Kort historik om Sjukhuskyrkan

Kort historik om 
Sjukhuskyrkan - 
Samfund i samverkan inom sjukvården.
 
Medeltidens klosterväsen var bärare av omvårdnad av de sjuka. I och med reformationen blev själavården bland de sjuka en av församlingsprästernas ämbetsplikter. Hospital och sjukstugor på landet skulle stå under landshövdingens och biskopens uppsikt. Vid hospital fanns också hospitalspräster och gudstjänster skulle hållas alla helgdagar.

Hospital Chaplaincy in Sweden

1862 - 1961 the counties had responsibility for providing Pastoral care in the hospitals. The county employed a clergyman (Church of Sweden) who conducted services and kept a birth registration book. There were only 3 - 4 full time chaplains in Sweden. All other chaplains were part-time.
Due to a growing awareness of the importance of counselling there was proposals during the 1940-ties that resulted 1958 in a decision by the Swedish parliament that 1962 and onwards the pastoral care should be the responsibility of the parish where the hospital was located.

Aktuellt

Seminariedagar och utbildningar

Se Betaniastiftelsens och Sigtunastifelsens hemsidor för info om olika seminariedagar om bl a palliativ vård ooch samtalskonst.
 

 

Att läsa!