Kontakta oss

Våning Namn Telefon
Våning 2 Samordnare - Anneli Blom 018 56 40 50
Våning 2 Sjuksköterskor - Expedition 018 56 40 51
Våning 2 Arbetsterapeut, Sjukgymnast 018 56 40 16
Våning 3 Ebbagården våning 3 018 56 40 53
Våning 4 Ebbagården våning 4 018 56 40 54
Våning 5 Ebbagården våning 5 018 56 40 55