Nyheter

Information:

Nuvarande direktor Lennart Lindgren avslutar sin anställning den sista april 2018. En ny direktor har anställts, Erik Eckerdal som börjar den 20 augusti.

Marie Nordwall, HR ansvarig är tillförordnad direktor 1 maj till 19 augusti.

 

//

 

Presentation vid ”Så mycket bättre” i december 2017.

Ebbagårdens presentation börjar ca 4min in i videon.

 

Nya felanmälan är nu i drift, se information som skickats ut. För frågor ring Veronica Danasten, förvaltningsassistent 070 514 77 05