Organisation

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala med nära relationer till Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet leds av direktor och styrelse. Direktor är Lennart Lindgren. Det är styrelsen som ytterst styr och leder verksamheten. Den sammanträder ca 6 gånger per år. Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter. Styrelsen består av följande personer:

  • Ann-Christin Norrström, styrelseordförande, f.d. vd Länsförsäkringar Uppsala
  • Annica Anderbrant, domprost Uppsala Domkyrkoförsamling
  • Turid Apelgårdh, diakon
  • Gunnar Hedberg, f.d. ordförande Kommunstyrelsen Uppsala
  • Erland Olsson, vd vårdföretaget Sofrosyne AB
  • Kersti Raustorp, diakon
  • Gunnar Sandberg, diakon
  • Christer Segerström, f.d. chefsjurist Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Per Uhlén f.d. vd Diligentia

Verksamheten är indelad i fem enheter med respektive verksamhetschef som leder arbetet.

I.   Andlig Vård. Pastor Åsa Jonsson tel. 018-56 40 24

II.  Vård & Omsorg. Vårdchef Kerstin Murray tel. 018 56 40 59

III. Hotell & Konferens. Direktor Lennart Lindgren tel. 018-56 40 03

IV Fastigheter. Tf Fastighetschef Marie Nordwall 072-451 76 42

VI Ekonomi. Eva Hemryd 018- 56 40 11

VII HR. HR-ansvarig Marie Nordwall 072- 451 76 42