Samariterhemmet – Äldrecenter

Samariterhemmet – Äldrecenter riktar sig till personer som bor i Uppsala kommun, är 65 år eller äldre, känner sig ensamma och söker social gemenskap.

Målsättning
Målet med verksamheten är att förbättra den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan genom olika hälsofrämjande aktiviteter till exempel sång, skapande verksamhet, rörelse och samtal. Målet är även att verksamheten ska bidra till att personerna hittar nya kontakter och själva skapar sig ett socialt sammanhang utanför verksamheten. Deltagandet i verksamheten är tidsbegränsat.

Grupper
Det finns både förmiddags- och eftermiddagsgrupper som träffas två tillfällen per vecka. Utöver dessa tillfällen finnas möjlighet att delta på olika temadagar. Deltagandet är kostnadsfritt, men fika och lunch serveras till subventionerat pris.

Besöksadress
Verksamheten är centralt belägen och bedrivs i stora, ljusa och nyrenoverade lokaler på Dragarbrunnsgatan 69. Det är lätt att ta sig hit med buss eller färdtjänst.

Personal
Vi som arbetar i verksamheten har kompetens inom sjukgymnastik och pedagogik och har mångårig erfarenhet av liknande arbete. Vi är måna om att personerna är närvarande och hör av oss till dem om de inte kommer.

Intresseanmälan
En intresseanmälan skickas till föreståndare Maria Hovstadius,

via telefon: 076-793 63 34,

epost: maria.hovstadius@samariterhemmet.se

eller brev: 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Maria Hovstadius
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala

Personerna blir därefter kontaktade för att boka tid för ett samtal.

Följ oss gärna på Facebook!