Samariterhemmets kyrka

Morgonbön
Måndag, onsdag-fredag kl 08.45 ( uppehåll 25 maj – 6 september)
Mässa
Tisdag kl 08.45, mässa (uppehåll 24 maj – 4 september)
För aktuella uppgifter om gudstjänster i Uppsala, se
Adress
Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala