Utbildning

Aktivitet i vardagen

– Hälsofrämjande och funktionsbevarande aktiviteter vid demensproblematik

I de nationella riktlinjerna för demensvård 2017 anges att god omvårdnad för personer med demens ska vara personcentrerad och att det är viktigt att ge ett meningsfullt innehåll i vardagen. En aktiv vardag kan förebygga tristess och BPSD samt bibehålla olika kroppsliga funktioner. Det påverkar också hälsan och välbefinnandet. Samariterhemmets demensvård är Silviacertifierad sedan 2017 och vi har ett rikt aktivitetsutbud samt ett utvecklat aktivitetskoncept. Föreläsare under eftermiddagen är medarbetare från Ebbagården. Vi vill med denna utbildning ge inspiration i arbetet med aktiviteter i vardagen.

Innehåll:

  • Nationella riktlinjer – vårdpersonalens uppdrag.
  • Levnadsberättelsens betydelse och hur individens erfarenheter, minnen, relationer, existentiella tankar och kulturer kan påverka valet av lämpliga aktiviteter.
  • Aktiviteter och insatser som stödjer och utvecklar individens möjligheter till ett meningsfullt liv, utifrån ett hälsofrämjande synsätt och individuella intressen, resurser och förmågor.
  • Aktiviteters planering, genomförande, dokumentation och utvärdering.

Målgrupp: Personer som arbetar i vård- och omsorgsboenden och inom demensvård.

Tid: 23 maj 2018, kl 13.00-16.00.

Plats: Utbildningslokal Ebba, Ebbagården, Kungsängsgatan 46, Uppsala.

Kostnad: 450:- (exkl moms). Fika ingår (meddela ev matallergi/ överkänslighet i samband med anmälan).

Anmäl dig senast den 16 maj. Anmälan är bindande. Plats kan dock överlåtas till annan person.

Om antalet anmälda inte uppgår till 10 personer förbehåller vi oss rätten att ställa in undervisningstillfället.

Frågor besvaras av Maria Hovstadius, tel 076-793 63 34, maria.hovstadius@samariterhemmet.se