Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Länsstyrelsen Uppsala län bjuder in till en utbildningsdag den 27 november 2018 på temat

#Metoo65? Våldet går inte i pension!

OBS! Denna utbildning är fullsatt, men vi hoppas kunna erbjuda den igen. Hör gärna av dig till oss 

Våld mot äldre är ett ämne som det sällan pratas om. Det finns en bild av äldre som snälla och svaga som gör det svårt att föreställa sig att någon kan slå en äldre person – eller att äldre själva slår. Men i själva verket är det inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för våld. I sitt eget hem kan äldre utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare. Både äldre kvinnor och äldre män utsätts för våld, men våldet mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får allvarligare konsekvenser. Våld är dessutom mycket mer än slag och sparkar, till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella över­grepp och vanvård också våld. Det finns goda skäl för ett #metoo65+.

 

Genom denna utbildningsdag vill Diakonistiftelsen tillsammans med Länsstyrelsen lyfta frågan om våld mot äldre och belysa vikten av kunskap, av organisering och specifika insatser för äldre våldsutsatta och äldre som förövare.  Under dagen varvas föreläsningar med workshops.

Utbildningsdagen anordnas i samarbete med Uppsala stift och Sensus

 

Målgrupp: Personer inom äldreomsorg, primärvård, kyrkor och socialtjänst. som arbetar med äldre människor som drabbas eller riskerar att drabbas av våld.

Tid: tisdag den 27 november 2018, kl 8.30 -16.20

Plats: Mariasalen, Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala.

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår.

Sista anmälningsdag; 19 november. Anmälan är bindande. Plats kan dock överlåtas till annan person. Om antalet anmälda inte uppgår till 25 personer förbehåller vi oss rätten att ställa in undervisningstillfället.

 

Anmäl dig här!

För mer information kontakta charlotte.engel@samariterhemmet.se eller lena.olai@samariterhemmet.se

Program

8.30 MORGONKAFFE
9.00 Inledning
Charlotte Engel, diakoniansvarig, Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala
Helena Svensson, Regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Uppsala Län
9.20 Våld mot äldre kvinnor – och män. Vad säger forskningen?
Anette Marklund, utbildare, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) Uppsala Universitet
10.05 Att arbeta med våld i nära relationer
Torbjörn Trolte, verksamhetsansvarig, Mottagningen för våld i nära relationer (MVU)
10.55 Workshop 1
Nexus Resurscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum, MVU, Anhörigcentrum
11.30 Workshop 2
Nexus Resurscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum, MVU, Anhörigcentrum
12.00 LUNCH

13.00 Kompetens och metodstöd mot våld mot äldre
Ingrid Hjalmarson, Stiftelsen Äldrecentrum, Stockholm
13.45 Våld i nära relation vid demenssjukdom
Anhörigcentrum, Uppsala Kommun
14.30 KAFFE
14.45 Workshop 3
Nexus Resurscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum, MVU, Anhörigcentrum
15.20 Workshop 4
Nexus Resurscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum, MVU, Anhörigcentrum
15.55 Uppsala kommun – ett gott exempel inför framtiden?
Sofia Venemalm, strateg & Gunilla Andersson Svahn, utvecklingsledare, området våld i nära relationer, Socialförvaltningen, Uppsala kommun
16.15 Avslutande ord