Utbildning

Bemötande i demensvården

– Bemötande och stöd till personer med demenssjukdom och deras närstående 

Personalens bemötande och förhållningssätt har stor betydelse för den enskilde individens upp­levelse av sin vård och omsorg. Personalen behöver också ha en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt empatiskt förhållningssätt innebär.

Det är många personer som finns i den demenssjukes närhet och tillsammans måste alla arbeta för att möta individens unika behov. De anhöriga måste ses som en resurs för att uppnå hög kvalitet i vård- och omsorgsarbetet. Vårdpersonalen behöver ha goda relationer med de närstående, vilket ställer krav på ett gott bemötande.

För att lyckas krävs kunskap och förståelse för den demenssjukes och de närståendes livssituation under sjukdomstiden samt för de närståendes situation efter dödsfallet.

I den här utbildningen får du lära dig mer om betydelsen av ett professionellt bemötande och etiskt förhållningssätt. Du får också ökad insikt i kommunikationens betydelse för personer med demenssjukdom och för de närstående.

Målgrupp: Personer som arbetar med äldre människor.

Tid: Ons 26 september 2018, kl 13.00-16.00.

Plats: Utbildningslokal Ebba, Ebbagården, Kungsängsgatan 46, Uppsala.

Kostnad: 450:- (exkl moms). Fika ingår (meddela ev matallergi/ överkänslighet i samband med anmälan).

Anmäl dig senast den 19 september. Anmälan är bindande. Plats kan dock överlåtas till annan person.

Om antalet anmälda inte uppgår till 10 personer förbehåller vi oss rätten att ställa in undervisningstillfället.

Frågor besvaras av Maria Hovstadius, tel 076-793 63 34, maria.hovstadius@samariterhemmet.se