Hemtjänst

Hemtjänst och hemvård
 
För dig som är berättigad till kommunalt stöd för hemtjänst och hemvård finns Diakonistiftelsen Samariterhemmets tjänster som alternativ. Vi gör upp en plan tillsammans med dig som skickas till kommunen för bedömning. Priset på tjänsterna följer den taxa som kommunen fastslagit.
 
Du kan kontakta oss direkt eller vända dig till kommunens handläggare på Äldrekontorets hemstödsenhet.
 
Tjänsterna inkluderar
Service (städning, bäddning, tvätt, inköp, ärenden, sociala aktiviteter, utevistelse, samvaro)
 
Omvårdnad, inklusive hemsjukvård
 
Vår personal består av utbildade undersköterskor och sjuksköterskor, diakoner och präster.
 
Vill du boka hemtjänst/hemvård?
Samordnare
Ulla Carin Jansson
tel 018-56 40 39
mobil - 070 303 1091
 
Föreståndare
Gun Östlund
018 56 40 51, vidarekopplas till mobil
 
Kerstin Murray
Verksamhetschef
018 56 40 59
070 59 88 226