Samariterhemmet – Äldrecenter

Diakonistiftelsen Samariterhemmet startar 2017 verksamheten ”Samariterhemmet – Äldrecenter” riktad till personer som är 65 år eller äldre och som upplever en stor känsla av ensamhet.

Målet med verksamheten är att förbättra den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan genom olika hälsofrämjande aktiviteter till exempel sång, skapande verksamhet, rörelse och samtal. Målet är även att verksamheten ska bidra till att personerna hittar nya kontakter och själva skapar sig ett socialt sammanhang utanför verksamheten. Deltagandet i verksamheten kommer att vara tidsbegränsat. Verksamheten vänder sig till alla oavsett politisk eller religiös tillhörighet.

Det kommer att finnas både förmiddags- och eftermiddagsgrupper med cirka 15 personer i varje grupp som träffas två tillfällen per vecka. Utöver dessa tillfällen kommer det att finnas möjlighet att delta på olika temadagar. Deltagandet är kostnadsfritt, men fika och lunch kommer att serveras till subventionerat pris.

Verksamheten är centralt belägen och kommer att bedrivas i stora, ljusa och nyrenoverade lokaler på Dragarbrunnsgatan 69. Det är lätt att ta sig hit med buss eller färdtjänst.

Medarbetarstaben har kompetens inom sjukgymnastik och pedagogik och har mångårig erfarenhet av liknande arbete. Är personerna inte närvarande kommer vi att höra av oss till dem.

En intresseanmälan skickas till föreståndare Maria Hovstadius 
via telefon: 076-793 63 34, epost: maria.hovstadius@samariterhemmet.se eller brev: 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Maria Hovstadius
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala

Personerna kommer därefter att bli kontaktade för att boka tid för ett enskilt samtal.