Samariterhemmet i Uppsala satsar: tillsätter nya chefer

Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala tillsätter två nya chefer, Ulrika Jansson (t.v.) och Marie Simas Nordberg (t.h.). Tillsättningen är ett resultat av en satsning inom områdena Vård och Omsorg samt Hotell och Konferens.

Stiftelsen satsar nu på sin hotell-, restaurang- och konferensverksamhet och har rekryterat en chef med ansvar för verksamheten. Hon heter Ulrika Jansson och kommer närmast från SLU/Ultuna där hon var restaurangchef på Ulls restaurang. Hon har lång erfarenhet från branschen och har bland annat drivit Leufstabruks Wärdshus i 10 år. Ulrika är utbildad kock.

Ett annat verksamhetsområde som Diakonistiftelsen vill utveckla är Vård och omsorg. Då nuvarande verksamhetschef för Vård och omsorg går i pension vid årsskiftet, har en ersättare rekryterats. Hon heter Marie Simas Nordberg och kommer närmast från Knivsta pastorat. Marie har medverkat i uppbyggandet av multiverksamhetshuset S:ta Maria Alsike och haft ett särskilt ansvar för LSS-boendet, för vilket hon varit föreståndare. Marie är utbildad sjuksköterska och diakon.


– Diakonistiftelsen Samariterhemmet planerar att expandera via satsningar inom restaurang och konferens, vård och omsorg samt fastighetsförvaltning
. Jag är mycket glad att hälsa Ulrika Jansson och Marie Simas Nordberg välkomna till Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Båda har mycket goda meriter och personliga egenskaper som passar väl in i Samariterhemmet. Vi har nu fått rätt team av chefer för att säkra vår fortsatta utveckling, säger Erik Eckerdal, direktor för Diakonistiftelsen Samariterhemmet.