Samariterhemmet förlänger avtal med Uppsala kommun

Samariterhemmet förlänger avtalet med Uppsala kommun med syftet att tillsammans arbeta aktivt för att hitta äldre som upplever ensamhet och som lever i social isolering. Ambitionen är att motivera äldre att delta i verksamhet som öppnar upp för ett socialt sammanhang och bättre hälsa.

Samariterhemmet och Uppsala kommuns äldrenämnd vill tillsammans, via Samariterhemmets Äldrecenter fortsätta att erbjuda en möjlighet till aktiviteter som är särskilt riktade för äldre som känner sig ensamma och med bristande socialt nätverk.

Samariterhemmets Äldrecenter kommer att bedriva den löpande verksamheten där man tillsammans med äldrenämndens verksamheter ska satsa på såväl uppsökande verksamhet som enskilt stöd. Det kan vara i form av exempelvis samtal, gruppaktiviteter, temaföreläsningar eller firande av högtider.

Under 2019 omfattar överenskommelsen en budget om totalt två miljoner kronor, varav Samariterhemmet bidrar med en miljon kronor.

Samarbetet förlängs till att sträcka sig fram till 31 december 2021.