Ensamheten motas i grind

Samariterhemmets Äldrecenter förlänger samarbetet med Uppsala kommun och får fortsätta råda bot på äldres ensamhet. “Nu har äldrenämnden beslutat att förlänga samarbetet med oss i två år vilket vi är jätteglada för”, säger Maria Hovstadius, föreståndare för Äldre-center.

Läs hela reportaget i Uppsala Tidningen! (sidan 6)