Riksdagsbesök

“Jag är imponerad” säger länets riksdagsledamot Solveig Zander (C) vid ett besök på Samariterhemmet Vård och omsorg där hon togs emot av Verksamhetschef Marie Simas och Maria Hovstadius, föreståndare på Äldrecenter. Under besöket fick Zander besöka både äldrecenter som precis bytt till nya lokaler och Ebbagården, vårt demensboende. För oss som vill vara en aktör att räkna med i vårt län är det viktigt att möta makthavare för att visa upp och berätta om det vi gör, men också visa på de utmaningar som finns för den idédrivna aktören, säger Marie Simas. Zander medger att det talas och görs alldeles för lite för den idéburna sektorn, vilket är en brist. Något att ta med sig tillbaka till arbetet på riksdagen.