Samariterhemmets samtalsmottagning får ekonomiskt stöd

I februari startade Samariterhemmet, under ledning av Charlotte Engel, en samtalsmottagning för äldre som erbjuder kostnadsfria samtal med legitimerade psykoterapeuter, för den som är 65+. Uppsala kommun har nu beslutat att stötta det arbetet med 100 000 kr, en gemensam satsning av äldre- och socialnämnden. Det tackar vi för.