Silivacertifiering

I fredags har Samariterhemmet Vård och Omsorg blivit omcertifierade (Silviacertifiering). I dagsläget är våra verksamheter Ebbagården och Utsikten certifierade. Under hösten planerar vi att även Hemvården ska bli det.

Certifieringen innebär att våra medarbetare har gått en tredagarsutbildning som Silviahemmet ger, cheferna ska ha en påbyggnadsutbildning och det ska ske regelbundna reflektionssamtal på alla arbetsställen. Du kan läsa mer på http://www.silviahemmet.se/utbildning/certifiering/