Förtroende för Samariterhemmets samtalsmottagning för äldre.

I februari 2020 öppnade Samariterhemmet Samtalsmottagning för äldre som erbjuder kostnadsfria samtal med legitimerade psykoterapeuter.

Nu har mottagningen fått föreningsbidrag från Äldre- och Socialnämnden för hösten 2020 på 200 380:- Mottagningen har vidare fått 90 000:- i bidrag från Ulla och Curt Nicolins Stiftelse för att erbjuda terapeutiska samtal till äldre post covid-19 patienter samt äldre som vårdats för livshotande sjukdom.

Lyssna på intervjun med Charlotte Engel från 30 juli om samtalsmottagningen.