Grundförstärkning

I förslaget till detaljplan från 2014, för kvarteren Gunnar och Högne kan man läsa om en av Uppsalas verkligt märkliga miljöer, som den då rikskände arkitekten Carl Bergsten varit med och skapat, nämligen Samariterhemsbyggnader från början av förra århundradet. Bergsten var en av sin tids stora arkitekter som även ligger bakom Liljevalchs konsthall i Stockholm.

Vårda Uppsala skriver i sitt remissvar på förslaget till detaljplan att “Diakonisshuset inklusive trädgården och stora delar av den vackra interiören skall få bästa tänkbara skydd för framtiden med hänsyn till det höga kulturhistoriska värdet och därför betecknas med stort Q i detaljplanen.” Just nu genomgår Diakonisshuset, som stod klart 1883, första delen av sin upprustning.

Karl Johan Eklund, som var länsantikvarie uttryckte under sin verksamma tid att “Denna muromgärdade klosterlika miljö, som utgörs av de äldre byggnaderna och deras trädgård, är en av Uppsalas pärlor. Han slog även fast att särskilt Diakonisshuset är av byggnadsminnesklass.