Goda omdömen för Samariterhemmets hemvård

Äldreförvaltningen har gjort en uppföljning av Samariterhemmets hemvård. I den färdiga rapporten står bland annat; “Enheten utmärker sig som en liten och väl fungerande verksamhet inom hemvården. Både omvårdnadspersonal, legitimerad personal samt ledning framhåller enhetens storlek som positiv när det kommer till kommunikation mellan professionerna, lågpersonalomsättning samt den höga personalkontinuiteten ute hos verksamhetens brukare, något som äldreförvaltningen vill lyfta fram som positivt.”

Marie Simas, Verksamhetschef för Vård och omsorg på Samariterhemmet: “Det är naturligtvis alltid oerhört roligt för oss som dagligen arbetar här, att få uppskattning för det vi gör.”