Samariterhemmets vänner får ny ordförande

Samariterhemmets vänners nya ordförande, Anders Johansson i en kort intervju.

Vem är du? Jag kommer ursprungligen från Västerbotten, vilket tydligt hörs när jag pratar. Jag är 58 år och är numera bosatt tillsammans med min hustru Karolina, i Valkeby utanför Knivsta. Jag är kyrkoherde i Knivsta pastorat sedan 17 år tillbaka, samt kontraktsprost i Upplands södra kontrakt.

Under mina teologistudier i Uppsala träffade jag min fru Karolina på teologen. Karolina utbildade sig sedan till diakon på Samariterhemmet. Hon arbetar just nu som diakon i Sigtuna församling, men före det hade hon tjänsten som föreståndare på Duvan i Samariterhemmet.

Jag var vik. värdinna på K4 trygghetsboendet våren 1988 och vik. vaktmästare sommaren 1989. Att uppbära titel värdinna är en av de saker jag är mest stolt över i mitt CV. 

Efter prästvigningen 1991 i Luleå domkyrka kom jag som pastorsadjunkt till Boden (Överluleå församling) men började ganska snart att arbeta som garnisonspastor i Bodens garnison, (det var en kontraktsadjunkts tjänst som låg under stiftskansliet) efter fem år så anställdes jag av Försvarsmakten som milopastor i ett samarbete mellan Kyrkokansliet och Högkvarteret. Efter 10 år inom Försvarsmakten så rekryterades jag till att vikariera som kyrkoherde i Nederluleå församling. Detta vikariat hade jag fram till sommaren 2004 då jag började som kyrkoherde i Knivsta pastorat.

Hur ser du på ditt nya uppdrag som ordförande för Samariterhemmets vänner? Jag har en stark och positiv känsla kring det som diakonistiftelserna kallar för Modershuset, vilket är kopplat till mina år som student i Uppsala. Under ett antal år på 80-talet var Samariterhemmets kyrka dessutom min och Karolinas hemförsamling. Jag anser att Samariterhemmet har en viktig funktion i Kyrkans liv. Att nu få möjlighet att leda arbetet för Samariterhemmets vänner känns väldigt roligt.

Vad vill du göra som ordförande? Samariterhemmets Vänner är ju en förening som har till syfte att främja och stödja Stiftelsens verksamhet. Grundläggande så finns det en vision och en idé om att Samariterhemmet ska vara en motor för god diakoni och samhällsomsorg. Jag tror att det finns mer att utforska och göra här. Jag hoppas att vi ska kunna vara en inspiration och en hjälp för det arbetet som Samariterhemmets ledning vill utveckla under åren som kommer.