Meny

Andlig vård

Andlig vård

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en idéburen diakonal stiftelse med kristen värdegrund.

Denna värdegrund kommer bland annat till uttryck i den diakonala omsorg och andliga vård som bedrivs inom stiftelsen. Själavård och enskilda samtal erbjuds anställda inom stiftelsen, boende på trygghetsboendet Kungsängsgården och på Ebbagårdens demensboende och deras anhöriga, besökare i daglig och dagverksamhet, hemvårdens kunder samt gäster på patienthotellet Duvan.

Andakter firas varannan vecka på Ebbagårdens demensboende och i Samariterhemmets kyrka firas en veckomässa och morgonbön, öppen för alla, vardagar 8.45 (sommaruppehåll till 15 augusti).

 

Diakonal utveckling och utbildning

Diakonistiftelsens uppgift är att verka diakonalt, vilket innebär att stiftelsens mål är att bedriva och utveckla verksamhet för särskilt utsatta grupper i vårt samhälle. Detta sker både genom egen verksamhet och i samarbete med andra aktörer inom kyrka och samhälle. En relevant diakonal verksamhet bygger därför på en ständigt pågående omvärldsanalys som synliggör olika behov och visar på förväntad och möjlig samverkan för att möta dessa.

Att verka diakonalt innebär även att Diakonistiftelsen Samariterhemmet ska främja utbildning och fortbildning av medarbetare för såväl kyrka som samhälle. Från att Diakonistiftelsen fram till mitten av 1990-talet hade ansvar för att utbilda och fortbilda diakoner har denna funktion idag tagits över av Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det betyder att Diakonistiftelsen fortgående arbetat och arbetar med att finna nya former för utbildning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet.

Ett exempel på utbildningar är ”Våldet går inte i pension” som anordnas hösten 2018 i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län och Uppsala stift. Våld mot äldre är ett ämne som det sällan pratas om och genom denna utbildningsdag vill Diakonistiftelsen lyfta frågan om våld mot äldre och belysa vikten av kunskap, av organisering och specifika insatser för äldre våldsutsatta och äldre som förövare.