ball-2585603_1920

Arbetsträning på Samariterhemmet

Diakonistiftelsen Samariterhemmet erbjuder personer arbetsträning inom olika verksamheter. Många arbetstränar inom köks- och caféverksamheten. Det handlar om människor som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden på grund av långtidssjukskrivning, arbetslöshet eller annat. Samarbetet sker i dessa fall, med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Uppsala Kommun mfl.

Vill du veta mer om arbetsträning?