27 mars 2020

Vi behöver dig på Ebbagården

Är du ung eller gammal, kille eller tjej och vill göra skillnad i människors vardag, kom och jobba med oss. Vi på Ebbagården behöver förstärka vår personlastyrka. 

 

Har du utbildning, tidigare erfarenhet eller intresse av att arbeta med vård av omsorg är du välkommen att skicka ditt CV till vår samordnare Anneli Blom 

anneli.blom@samariterhemmet.se. 

26 mars 2020

Stöd till anhöriga till boende på Ebbagården

Med anledning av den rådande situationen erbjuder Samariterhemmet samtalsstöd till dig som är anhörig till någon boende på Ebbagården. För dig som är äldre, erbjuder vi av skyddsskäl enbart stödsamtal per telefon.


Välkommen att kontakta
Diakon Charlotte Engel, 076 – 805 33 11 
Samariterhemmets Samtalsmottagning för Äldre
 
Vill du boka en tid för samtal på Samtalsmottagning för Äldre, välkommen att ringa, 073 – 074 78 23.

Samariterhemmet följer rekommendationer angående hanteringen av Coronaviruset

I enlighet med Folkhälsomyndigheten och Uppsala kommuns rekommendationer inför vi nu besöksförbud på Ebbagården. Vi beklagar detta djupt, men med den situationen som råder just nu vill vi göra allt för att undvika att era nära och kära blir smittade. Kontakta oss gärna om ni har frågor.


Allmän information från Uppsala kommun finner ni i följande länk:

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/


och från Folkhälsomyndigheten här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Demensboendet Ebbagården

Diakonistiftelsen Samariterhemmets boende för äldre personer med demenssjukdom heter Ebbagården. Här får de boende god omvårdnad. Vi vet att ett värdigt och vänligt bemötande är avgörande i arbetet med människor som drabbas av demenssjukdom. Vårt mål är att arbeta personcentrerat för att uppnå högsta möjliga livskvalitet, genom att bibehålla den sjukes personlighet, trots sviktande funktioner.

 

Så når du oss

Ebbagårdens reception
Samordnare
Anneli Blom
018 56 40 50
anneli.blom@samariterhemmet.se

Enhetschef – Vård och omsorg

Karin Carlsson

karin.carlsson@samariterhemmet.se
018-564076, 0706-920982

Adress: Kungsängsgatan 46
753 22 UPPSALA

Aktiviteter

På Ebbagården bedriver vi ett personcentrerat arbetssätt. De boende har möjlighet att delta i många gemensamma aktiviteter.

Som ett komplement till veckoschemat har varje boende på Ebbagården en individuell ”Aktivitets-dosett” dvs ett schema med de aktiviteter som möter den äldres intressen och möjligheter att delta. Dosetten anpassas kontinuerligt efter den enskildes behov och hälsotillstånd. Många aktiviteter sker i gemenskap med andra men när behoven förändras så blir aktiviteterna alltmer anpassade efter den enskilde individens aktuella hälsotillstånd.

Ebbagården Silviacertifierad

I juni 2017 blev Ebbagården Silviacertifierad, vilket innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård / symtomkontroll, Anhörigstöd, Teamarbete samt Kommunikation & relation (information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på www.silviahemmet.se).

 

Vår verksamhet är värdegrundsbaserad och en juridiskt och ekonomiskt självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. Det vill vi visa genom att tillgodose andliga och existentiella behov i det dagliga arbetet. Ebbagården erbjuder demensvård av hög kvalitet genom ett personligt och målinriktat arbete. Våra ledstjärnor syftar till att ge de äldre hopp och livsglädje, värdighet, gemenskap, helhet och service. Genom ett rikt utbud av aktiviteter vill vi ge en meningsfull vardag.

 

Värme och trygghet

När minnet sviker, orden försvinner och omgivningen verkar främmande – då behöver man hjälp att leva i nuet, att få njuta av goda sinnesintryck, av mjuka röster och varma händer.
På Ebbagården finns personal tillgänglig dygnet runt. Vi är måna om att alla boende ska känna sig trygga och sedda. Medarbetarna har nära kontakt med både boende och deras anhöriga och vänner. Silviacertifieringen innebär att alla medarbetare har en grundkunskap i demensvård och vi arbetar med ständig kompetensutveckling.

Boendet

Ebbagården har plats för 33 platser i egna rum med dusch och wc samt tre platser för växelvård. I varje rum finns också TV- och telefonuttag. Rummen är utrustade med säng.  Den boende svarar tillsammans med anhöriga för övrig möblering.
På varje våning finns gemensamma utrymmen i form av matsal och vardagsrum.
I huset finns också lokaler för gruppaktiviteter t ex sittgymnastik, skapande verksamhet.

Måltider

Måltiderna är viktiga händelser för de boende. Vi arbetar därför aktivt med att utveckla måltiderna, både vad gäller kosten och miljön. Maten tillreds i eget kök med noga utvalda råvaror.

Aktiviteter

Gemenskap och aktiviteter erbjuds utifrån den boendes möjligheter och önskningar. Exempel på aktiviteter är utevistelse, gymnastik, litteratursamtal, filmvisning, andakter, att sjunga och avnjuta musik.

Ansvar och kvalitet

Vården och omsorgen vid Ebbagården sker i samarbete med Uppsala kommun. Diakonistiftelsen Samariterhemmet är huvudman för medarbetare och ansvarar för kvaliteten.

Kontaktperson

Alla som bor på Ebbagården har en egen kontaktperson.

Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301