ball-2585603_1920

Fastighet

Diakonistiftelsen Samariterhemmet äger fastigheter i två kvarter i centrala Uppsala omfattande drygt 30.000 kvm bestående i huvudsak av bostäder, vårdbyggnader och verksamhetslokaler. Dessa lokaler och bostäder förvaltas av egen personal i stiftelsen och hyrs ut externt eller används i den egna verksamheten.
Fastighetsförvaltningen omfattar dels en löpande förvaltning av de egna fastigheterna och dels ett utvecklingsarbete som går ut på att hitta bästa möjliga framtida användning av de fastigheter och byggrätter stiftelsen förfogar över. En ny detaljplan som möjliggör en stor utbyggnad har vunnit laga kraft. Det är aktuellt med flera nya projekt som ska startas och ledas i mål.

Felanmälan

För snabbast service, vänligen använd vårt webbformulär.

Klicka på knappen nedan!

 

Vill du hellre ringa? Använd gärna våra servicenummer nedan.

Felanmälan dagtid
018-56 40 70

Felanmälan kvällar och helger
(endast akuta fel som utgör risk för personskada eller skada på fastighet)
Jour nummer
018-18 74 01

Karl Rundblom

Fastighetschef

Tel: 070-251 77 73

Daniel Warpe

Förvaltare

Tel: 018 56 40 38

Karl Sallnäs

Förvaltningsassistent

Tel: 070-268 89 71

Bernt Wonevik

Fastighetsskötare

Tel: 072 244 20 26

Max Fredriksson

Fastighetsskötare/Tekniker

Tel: 073 -067 08 81