Fastighetsförvaltning

Mejladresser till anställda är förnamn.efternamn@samariterhemmet.se

Fastighetschef

Karl Rundblom

Förvaltare

Daniel Warpe 018 56 40 38 / 076 109 22 25

Förvaltningsassistent

Karl Sallnäs 070 268 89 71

Fastighetsskötare

Bernt Wonevik 072 244 20 26