Samariterhemmets Gymnasiala Vuxenutbildning

För medarbetare som saknar formell undersköterskekompetens eller vill fördjupa sin befintliga yrkeskompetens finns möjlighet att, på uppdrag av sin arbetsgivare, studera gymnasiala kurser inom vård- och omsorgsutbildningen.

Exempel på kurser:

 1. Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
 2.  
 3. Friskvård och hälsa, 100 poäng
 4.  
 5. Hemsjukvård, 100 poäng
 6.  
 7. Hälsopedagogik, 100 poäng
 8.  
 9. Kost, måltid och munhälsa, 100 poäng
 10.  
 11. Medicin 1, 150 poäng
 12.  
 13. Palliativ vård, 100 poäng
 14.  
 15. Psykiatri 1, 100 poäng
 16.  
 17. Psykologi 1, 50 poäng
 • Socialpedagogik, 100 poäng
 •  
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 •  
 • Specialpedagogik 2, 100 poäng
 •  
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng
 •  
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
 •  
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng
 •  
 • Vård och omsorg – specialisering, 50 poäng
 •  
 • Vårdpedagogik och handledning, 100 poäng
 •  
 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng

Validering

Utbildningsenheten har möjlighet att kartlägga, bedöma och dokumentera kunskaper och färdigheter hos medarbetare som saknar formell utbildning (gymnasienivå). Efter validering finns möjlighet till kompletterande utbildning så att den enskilde medarbetaren kan få undersköterskekompetens.

Ladda ner utbildningsfoldern, klicka på bilden!