ball-2585603_1920

Hemtjänst och hemvård

Hemvården fortsätter som tidigare att utföra sitt arbetet hemma hos våra kunder.

För dig som är berättigad till kommunalt stöd för hemtjänst och hemvård finns Diakonistiftelsen Samariterhemmets tjänster som alternativ. Vi gör upp en plan tillsammans med dig som skickas till kommunen för bedömning. Priset på tjänsterna följer den taxa som kommunen fastslagit.

Du kan kontakta oss direkt eller vända dig till kommunens handläggare på Äldrekontorets hemstödsenhet.

Tjänsterna inkluderar
Service (städning, bäddning, tvätt, inköp, ärenden, sociala aktiviteter, utevistelse, samvaro)

Omvårdnad, inklusive hemsjukvård

Vår personal består av utbildade undersköterskor och sjuksköterskor, diakoner och präster.

Vill du boka hemtjänst/hemvård?

Välkommen att kontakta vår samordnare:

Ulla Carin Jansson
tel 018-56 40 39
mobil – 070 303 1091
ulla-carin.jansson@samariterhemmet.se