Meny

Insikten: Dagvård demens

Silviacertifierad våren 2017

Diakonistiftelsen Samariterhemmets dagverksamhet för personer med demenssjukdom heter Insikten. Här har personer med minnesproblematik och som är 65 år eller äldre en mötesplats för gemenskap och aktivitet. Vi vill skapa meningsfulla dagar i en varm och öppen gemenskap. Vårt mål är att arbeta personcentrerat för att uppnå högsta möjliga livskvalitet, genom att bibehålla den sjukes personlighet, trots sviktande funktioner.

I juni 2017 blev Insikten Silviacertifierad, vilket innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård / symtomkontroll, Anhörigstöd, Teamarbete samt Kommunikation & relation (information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på www.silviahemmet.se).

Vår verksamhet är värdegrundsbaserad och står Svenska kyrkan nära. Det vill vi visa genom att tillgodose andliga och existentiella behov i det dagliga arbetet. Insikten erbjuder samvaro av hög kvalitet genom ett personligt och målinriktat arbete. Våra ledstjärnor syftar till att ge de äldre hopp och livsglädje, värdighet, gemenskap, helhet och service. Genom ett rikt utbud av aktiviteter vill vi bevara det friska och ge en meningsfull vardag. Vi vill också ge anhöriga stöd, uppmuntran och avlastning.
För deltagande krävs beslut från biståndshandläggare i Uppsala kommun.

På programmet
Gemensamma måltider
Promenader
Gymnastik
Sång och musik
Litteraturgrupper
Tidningsläsning
Korsord och ordlekar
Andakter
Reminiscens-samtal enskilt och i grupp

Öppettider
Måndag-fredag 8.30-15.30

Besöksadress
Ebbagården
Kungsängsgatan 48 (ingång från gården)
753 22 UPPSALA

Frågor besvaras av
Verksamhetschef – Vård och omsorg
Kerstin Murray
018 56 40 59
070 59 88 226
kerstin.murray@samariterhemmet.se

Dagverksamhetens medarbetare
Gunilla Pettersson och Pari Mahmudi
018 56 40 58