Utbildningar inom vård och omsorg samt diakoni och socialt arbete

Seminariedag den 19 oktober på temat Arga unga människor

Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet och Diakonistiftelsen Samariterhemmet bjuder in till en seminariedag där unga människor står i fokus.


Vi läser dagligen om konsekvenserna av den ilska och frustration som många unga människor upplever idag och vi hör om de risker som hela tiden lurar – både för den som är ung och som kan hamna i missbruk och kriminalitet, och för den som kan falla offer för deras ilska och kriminella gärningar. Den här seminariedagen erbjuder en bred belysning som förhoppningsvis ger nya kunskaper och insikter och ökar förståelsen för arga unga människor och för de olika insatser som riktas till dem. 


Under dagen presenteras en bild av hur situationen ser ut i Uppsala och vilket arbete som pågår i relation till unga lagöverträdare och för att förebygga brott. Vi får även ta del av angelägen forskning, dels om medling och medlingssamtal, dels om tjejers våld. 


Ett fundament för allt socialt arbete, är samtalet. En av de intressantaste samtidsförfattarna delar sina tankar och reflexioner över unga människor och samtalets obeskrivliga kraft. Fryshuset i Stockholm har sedan början av 1980-talet arbetat med unga i olika typer av utanförskap, har lång erfarenhet av att möta unga arga människor. Vi får höra hur Fryshuset arbetat med att såväl förebygga gängkriminalitet som att stötta dem som vill lämna ett sådant destruktivt livsmönster.


Att möta äldre - kyrkans arbete med äldreomsorg, 7.5 hp (hösten 2020)

Många äldre befinner sig av olika skäl i en särskilt utsatt livssituation. De finns bland de äldre som bor kvar i sitt hem eller som flyttat till äldreboenden där de i de flesta fall kommer att vårdas till livets slut. De finns bland de äldre som är anhöriga till en sjuk eller döende närstående eller efterlevande. 

 

Vi står inför stora utmaningar i en framtid där de äldre blir allt fler och lever allt längre, där behovet av kompetent personal, med uppgift att stödja och vårda de äldre, blir allt svårare att tillgodose samtidigt som kraven på kvalitet inom äldreomsorgen kommer att öka – och detta alltmedan en tilltagande polarisering mellan mer och mindre resursstarka äldre blir mer påtaglig. Det är i den situationen kyrkan har att utföra sitt diakonala pastorala uppdrag.

 

Uppdragsutbildningen ges i samarbete med Institutionen för diakoni, teologi och kyrkomusik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och riktar sig till diakoner, präster och pastorer. Utbildningen ger en teoretisk, praktisk och personlig fördjupning i arbetet med äldre samt ger kunskap om utvecklingen och organiseringen av äldreomsorg i det svenska samhället och om kyrkans roll som komplement och samverkanspart i arbetet med äldre. Den ger en ökad insikt och förståelse för mångfalden av äldres behov på olika former av äldreboenden och i olika former av utsatthet. Den ger ökad trygghet att tillämpa arbetsformer som samtal, andakt och institutionell samverkan i arbetet med äldre.

 

I samband med utbildningen ges dessutom utrymme för bearbetning av personliga erfarenheter i mötet med åldrande, död och sorg.

 

Plats: Humanistiska Teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala. 

 

Länk för anmälan kommer inom kort.

   Mer information och anmälan här

Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301