ball-2585603_1920

Samariterhemmet Äldrecenter

Uppehåll med gruppverksamhet tills vidare, men vi har regelbunden telefonkontakt med våra deltagare och har möjlighet att hjälpa till med handling, promenadsällskap m.m.


https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/#vard


Kontakt: Marie Simas Nordberg, Verksamhetschef Vård och Omsorg. Tel 073-027 57 87

Äldrecenter

Riktar sig till dig som bor i Uppsala kommun, är 65 år eller äldre, känner dig ensam och söker social gemenskap.

Målsättning

Målet med verksamheten är att förbättra din fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa samt att du ska hitta nya kontakter och själv skapa dig ett socialt sammanhang utanför verksamheten.

Aktiviteter

Vi ägnar oss åt olika hälsofrämjande aktiviteter till exempel sång, skapande verksamhet, rörelse och samtal.

Grupper

Vi erbjuder både förmiddags- och eftermiddagsgrupper med cirka 15 personer i varje grupp som träffas två tillfällen per vecka. Utöver dessa tillfällen finnas möjlighet att delta på olika temadagar. Deltagandet är kostnadsfritt men fika och lunch serveras till subventionerat pris.

Besöksadress

Verksamheten är centralt belägen och bedrivs i stora, ljusa och nyrenoverade lokaler på Kungsängsgatan 48. Du kan lätt ta sig hit med buss eller färdtjänst.

Personal

Vi som arbetar i verksamheten har mångårig erfarenhet av liknande arbete. Vi är måna om att du är närvarande och hör av oss till dig om du inte kommer.

Är du intresserad?

Kontakta föreståndare Maria Hovstadius,

telefon: 076-793 63 34, epost: maria.hovstadius@samariterhemmet.se

Adress:

Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Maria Hovstadius
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala

 

Vi har öppen verksamhet måndag-fredag kl. 9.30-12.00.

Klicka på knappen nedan för att se programmet!

Vi har också temadagar varannan onsdag på Äldrecenter.

Klicka på knappen nedan för att se våra temadagar under våren 2020!

Följ oss på Facebook och Instagram!