ball-2585603_1920

Trygghetstjänst

För dig som inte får kommunalt stöd för hemtjänst men ändå vill ha hjälp med hushållsnära tjänster erbjuder vi våra trygghetstjänster. Flera av tjänsterna får du till halva kostnaden, eftersom de är skattereducerade. Du behöver dessutom inte göra avdraget själv. Det tar vi som organisation hand om.

Vi erbjuder följande trygghetstjänster mot timarvode

Promenader
Inköp av matvaror
Ärenden till apotek och post
Tvätt
Städning
Vaktmästarhjälp

Vill du boka trygghetstjänster?

Kontakta

Samordnare
Ulla-Carin Jansson
Tel. 018-56 40 39
ulla-carin.jansson@samariterhemmet.se