Meny

Uppsala Stadsmission

Uppsala Stadsmission startade år 2006 som en verksamhetsgren inom Diakonistiftelsen Samariterhemmet, men är idag en egen ideell förening. För att ge större tydlighet mot gåvogivare och få möjlighet till ökad delaktighet från utomstående organisationer initierade Diakonistiftelsen Samariterhemmets styrelse bildandet av den ideella föreningen Uppsala Stadsmission den 16 december 2011. Verksamheten och personalen inom Diakonistiftelsen Samariterhemmets enhet Uppsala Stadsmission överfördes till den nybildade ideella föreningen den 1 april 2012. Verksamheten stöds dock fortfarande, Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Uppsala Stadsmission har ett samverkansavtal med överenskommelse om stöd mellan stiftelsen och föreningen.
Årsredovisningar för Uppsala Stadsmission finns att läsa på Uppsala Stadsmissions hemsida.
Uppsala Stadsmission är en av sju ideella stadsmissioner i Sverige som är medlemmar i Riksföreningen Sveriges stadsmissioner. Där samarbetar vi kring opinion, insamlingsfrågor samt håller dialog om utvecklingsfrågor. Läs vidare på: www.uppsalastadsmission.se