Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Samariterhemmet logo

Undersköterska

Det finns ett uttalat behov av utbildade undersköterskor. Äldreomsorgen (kommuner, regioner och privata aktörer) står inför en mycket stor rekryteringsutmaning. Den demografiska utvecklingen i kombination med pensionsavgångar leder till ökad efterfrågan på vårdpersonal. Enligt SKR behövs 140 000 undersköterskor och vårdbiträden till kommunernas vård och omsorg under de komman­de tio åren.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar inom vården men som saknar formell underskö­terskekompetens.

Kurser

Utbildningen bygger på det nationella yrkespaketet för undersköterska:

Anatomi och fysiologi 1 och 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1 och 2
Omvårdnad 1 och 2
Psykiatri 1 och 2
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a1
Social omsorg 1 och 2
Vård- och omsorg, specialisering

Upplägg

Utbildningen ges på heltid och distans under två terminer med digitala träffar på Teams och fysi­ska träffar i Uppsala. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform. Det ingår validerande praktikinslag i utbildningen. Utbildningen be­rättigar till CSN.

Behörighet

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100 p

Yrkeserfarenhet: 1 år halvtid

Kostnader

Litteraturkostnad: cirka 2500 kr per termin. Du ser till att införskaffa din litteratur själv.

Servicekostnad: 800 kr per termin.

Utbildningsstart

Ej klart.

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Veckans meny

Lunch varje vardag kl 11–14.

» Läs mer här

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här