Samariterhemmets utbildningar inom vård- och omsorg

Diakonistiftelsen Samariterhemmets utbildningsenhet erbjuder utbildningar inom vård- och omsorg, diakoni och socialt arbete.

 

Vi har bred kompetens med bland annat legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, Silviasystrar, präst och diakon.

Legitimerad vårdlärare och rektor finns och utbildningsenheten har erhållit så kallad betygsrätt från Skolinspektionen, vilket innebär att vi kan erbjuda poängsatta kurser och validering på gymnasienivå.

 

Diakonistiftelsen Samariterhemmets demensvård är Silviacertifierad sedan 2017. Detta innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård/symtomkontroll, Anhörigstöd, Teamarbete samt Kommunikation & relation. Information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på: www.silviahemmet.se

Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301