ball-2585603_1920

Utsikten

Vår dagliga verksamhet Utsikten tar emot deltagare som vanligt. Vi håller nära kontakt med anhöriga och särskilda boenden.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala bedriver daglig verksamhet för funktionshindrade mellan 18 och 67 år. Verksamheten ger möjlighet till personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Den är anpassad efter den enskildes behov och önskemål och bedrivs i en lokal på Dragarbrunnsgatan 69, kallad Utsikten. Vår målsättning är att skapa framtidstro och utsikt om att livet kan vara meningsfullt och utvecklande även om man lever med funktionshinder.

I juni 2017 blev Utsikten Silviacertifierad, vilket innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård / symtomkontroll, Anhörigstöd, Teamarbete samt Kommunikation & relation (information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på www.silviahemmet.se).

 

Vår verksamhet är värdegrundsbaserad och står Svenska kyrkan nära. Det vill vi visa genom att tillgodose andliga och existentiella behov i det dagliga arbetet. Utsikten erbjuder samvaro av hög kvalitet genom ett personligt och målinriktat arbete. Våra ledstjärnor syftar till att ge hopp och livsglädje, värdighet, gemenskap, helhet och service. Genom ett rikt utbud av aktiviteter vill vi bevara det friska och ge en meningsfull vardag. Vi vill också ge anhöriga stöd, uppmuntran och avlastning.


Samariterhemmet har en särskild kompetens och erfarenhet av funktionshinder relaterade till demensdiagnoser.
För deltagande krävs beslut från biståndshandläggare i Uppsala kommun.
Verksamheten bygger på gemenskap, tillsammans med andra i liknande situation, och det finns utbildad personal som skapar sammanhang och leder aktiviteter.

Ingår i programmet

Promenader
Gymnastik
Sång och musik
Litteraturgrupper
Korsord och ordlekar
Andakter
Samtal, enskilt eller i grupp. En av våra specialiter är samtal med personer med demensproblematik vilket underlättar för dem att upprätthålla sin minnesförmåga och sociala närvaro.

Frågor besvaras av

Föreståndare
Anna-Pia Mikkonen
018 56 40 56
072 232 20 33

Öppettider och besöksadress

Måndag-fredag 9.00-16.00

 

Dragarbrunnsgatan 69
753 20 UPPSALA