Samariterhemmet logo

Hemvård

Samariterhemmets hemtjänst och hemvård

Mitt hem är min borg

I vårt hem vill vi trivas och känna trygghet. Här vill vi kunna leva och bo så länge som möjligt, även när krafterna tryter. Med lite stöd och hjälp är det fullt möjligt.

Att släppa in en främmande människa i sitt hem som ska göra sysslor som man själv tidigare gjort kan kännas lite konstigt i början. Det har vi full förståelse för.

För oss är det viktigt att alla vi hjälper, fortsatt ska känna både trivsel och trygghet. Vi vill komma in som ett stöd för att göra det möjligt för dig att kunna leva så vanligt som möjligt i din egen hemmiljö.

Vår personal består av utbildade undersköterskor, sjuksköterskor och diakoner. 

Kan jag välja vilken hemtjänst jag vill?

För dig som är berättigad till kommunalt stöd för hemtjänst och hemvård, så finns dessa tjänster som alternativ hos Samariterhemmet Diakoni.

Tjänsterna inkluderar:

  • Service (städning, bäddning, tvätt, inköp, ärenden, sociala aktiviteter, utevistelse, samvaro)
  • Omvårdnad, inklusive hemsjukvård.

Priset på tjänsterna följer den taxa som kommunen fastslagit.

Hur går det till?

Vi börjar med att göra upp en plan tillsammans med dig som skickas till kommunen för bedömning. 

Du kan kontakta oss direkt eller vända dig till Uppsala kommun via Seniorguiden, 018-727 65 00 eller seniorguiden@uppsala.se

Smaklig måltid!

För oss är matkvalitén och matupplevelsen viktig. Maten vi äter ska vara näringsrik och den ska smaka gott. All mat vi levererar och serverar kommer från Samariterhemmets eget kök. 

Goda omdömen för hemvården från Äldreförvaltningen

“Enheten utmärker sig som en liten och väl fungerande verksamhet inom hemvården.”

”Både omvårdnadspersonal, legitimerad personal samt ledning framhåller enhetens storlek som positiv när det kommer till kommunikation mellan professionerna, låg personalomsättning samt hög personalkontinuiteten ute hos verksamhetens brukare, något som äldreförvaltningen vill lyfta fram som positivt.”

Sagt av Äldreförvaltningen, Uppsala kommun

Vill du boka hemtjänst/hemvård?

Välkommen att kontakta oss:

Tf. Verksamhetschef:

Elisabeth Lönnström
mobil: 070-692 09 82
elisabeth.lonnstrom@samariterhemmet.se

Samordnare:

Ulla Carin Jansson
tel 018-56 40 39
mobil: 070 303 1091
ulla-carin.jansson@samariterhemmet.se

Samariterhemmet hemvård, den första och enda hemvård i Uppsala kommun som är Silviacertifierad. Certifieringen innebär att vi införlivar ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka.

Läs mer här.

Silviacertifierad verksamhet

All vår verksamhet inom vård och omsorg är silviacertifierad. Det innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård/symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation & relation.

Alla medarbetare har en grundkunskap i demensvård. Kvalité är viktigt för oss. Vi sträcker oss alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör. Därför arbetar vi med ständig kompetensutveckling.

Mer information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på www.silviahemmet.se.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här