Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Facebook Instagram Linked In
Samariterhemmet logo

Hemvård

Samariterhemmets hemtjänst och hemvård

Mitt hem är min borg

I vårt hem vill vi trivas och känna trygghet. Här vill vi kunna leva och bo så länge som möjligt, även när krafterna tryter. Med lite stöd och hjälp är det fullt möjligt.

Att släppa in en främmande människa i sitt hem som ska göra sysslor som man själv tidigare gjort kan kännas lite konstigt i början. Det har vi full förståelse för.

För oss är det viktigt att alla vi hjälper, fortsatt ska känna både trivsel och trygghet. Vi vill komma in som ett stöd för att göra det möjligt för dig att kunna leva så vanligt som möjligt i din egen hemmiljö.

Vår personal består av utbildade undersköterskor, sjuksköterskor och diakoner. 

Kan jag välja vilken hemtjänst jag vill?

För dig som är berättigad till kommunalt stöd för hemtjänst och hemvård finns Diakonistiftelsen Samariterhemmets tjänster som alternativ.

Tjänsterna inkluderar:

  • Service (städning, bäddning, tvätt, inköp, ärenden, sociala aktiviteter, utevistelse, samvaro)
  • Omvårdnad, inklusive hemsjukvård.

Priset på tjänsterna följer den taxa som kommunen fastslagit.

Hur går det till?

Vi börjar med att göra upp en plan tillsammans med dig som skickas till kommunen för bedömning. 

Du kan kontakta oss direkt eller vända dig till Uppsala kommun via Seniorguiden, 018-727 65 00 eller seniorguiden@uppsala.se

Smaklig måltid!

För oss är matkvalitén och matupplevelsen viktig. Maten vi äter ska vara näringsrik och den ska smaka gott. All mat vi levererar och serverar kommer från vårt eget kök, Ebbaköket. 

Goda omdömen för hemvården från Äldreförvaltningen

“Enheten utmärker sig som en liten och väl fungerande verksamhet inom hemvården.”

“Både omvårdnadspersonal, legitimerad personal samt ledning framhåller enhetens
storlek som positiv när det kommer till kommunikation mellan professionerna, låg
personalomsättning samt hög personalkontinuiteten ute hos verksamhetens brukare,
något som äldreförvaltningen vill lyfta fram som positivt.”

Sagt av Äldreförvaltningen, Uppsala kommun

Vill du boka hemtjänst/hemvård?

Välkommen att kontakta oss:

Samordnare:

Ulla Carin Jansson
tel 018-56 40 39
mobil: 070 303 1091
ulla-carin.jansson@samariterhemmet.se

Enhetschef:

David Ragvals
mobil: 073-059 59 99
david.ragvals@samariterhemmet.se

Samariterhemmet hemvård, den första och enda hemvård i Uppsala kommun som är Silviacertifierad. Certifieringen innebär att vi införlivar ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka.

Läs mer här.

Hemservice med Rut-avdrag

Behöver du lite extra hjälp utöver dina hemtjänsttimmar så kan vi erbjuda den hjälpen.

Rut-avdraget är en skattereduktion för hushållsnära tjänster upp till 50 000 kr per år. Det innebär att du betalar endast 50% av timpriset, som är 440 kr. Kostnaden är redan avdragen i fakturan, så du behöver aldrig ligga ute med pengar. När du betalat din faktura rekvirerar vi den resterande delen från Skatteverket. Mer information finns på Skatteverkets hemsida här.

Silviacertifierad verksamhet

All vår verksamhet inom vård och omsorg är silviacertifierad. Det innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård/symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation & relation.

Alla medarbetare har en grundkunskap i demensvård. Kvalité är viktigt för oss. Vi sträcker oss alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör. Därför arbetar vi med ständig kompetensutveckling.

Mer information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på www.silviahemmet.se.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här

Samariterhemmets adventskalender

I årets adventskalender får vi ta del av kloka & tänkvärda citat (FB, Insta o LinkedIn).