ball-2585603_1920

Samariterhemmet Vård och omsorg

16 mars 2020

Angående Covid-19

Samariterhemmets Vård och Omsorg håller sig löpande uppdaterad genom information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Uppsala och Uppsala kommun. Inom alla våra verksamheter finns en vana att hantera smittspridning, såsom säsongsinfluensa samt maginfluensa.


Allmän information från Uppsala kommun finner ni i följande länk:

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/

och från Folkhälsomyndigheten här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


I nuläget är det viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. För Samariterhemmets verksamheter innebär det att alla våra medarbetare ska vara extra vaksamma på symtom på luftvägssjukdom och inte går till arbetet om man har symtom såsom hosta, feber eller luftvägssymtom. Är man däremot frisk behövs man i verksamheten, inte minst i de fall där andra kollegor är sjuka.


Nuläge i våra verksamheter

Ebbagården

I enlighet med Folkhälsomyndigheten och Uppsala kommuns rekommendationer har vi sedan den 12 mars besöksförbud på Ebbagården. Undantag kan förekomma i angelägna fall, exempelvis vård i livets slut. Vi beklagar detta djupt, men med den situationen som råder just nu vill vi göra allt för att skydda våra äldre och sköra och förhindra smittspridning.
Om du har frågor, vänligen kontakta enhetschef Karin Carlsson tel. 018-56 40 76


Daglig verksamhet Utsikten
Vår dagliga verksamhet Utsikten tar emot deltagare som vanligt. Vi håller nära kontakt med anhöriga och särskilda boenden.


Samariterhemmets hemvård
Hemvården fortsätter som tidigare att besöka kunder.


Äldrecenter

Uppehåll med gruppverksamhet tills vidare, men vi kommer att ha regelbunden telefonkontakt med våra deltagare och har möjlighet att hjälpa till med handling, promenadsällskap m.m.

I enlighet med Uppsala kommuns öppna och förebyggande verksamheter håller Äldrecenter öppet som vanligt.


Kontaktuppgifter:

Marie Simas Nordberg, Verksamhetschef Vård och Omsorg. Tel 073-027 57 87

Har du ytterligare frågor och funderingar välkommen att kontakta oss!


13 mars 2020

Samariterhemmet följer Folkhälsomyndighetens och Uppsala kommuns rekommendationer angånde hanteringen av Coronaviruset.

I enlighet med Folkhälsomyndigheten och Uppsala kommuns rekommendationer inför vi nu besöksförbud på Ebbagården. Vi beklagar detta djupt, men med den situationen som råder just nu vill vi göra allt för att undvika att era nära och kära blir smittade.

Kontakta oss gärnaom ni har frågor.


Allmän information från Uppsala kommun finner ni i följande länk:

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/


och från Folkhälsomyndigheten här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Information uppdateras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Samariterhemmet Vård och omsorg

Vård och omsorg

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har lång erfarenhet av att bedriva vård- och omsorgsverksamhet. Våra lokaler är belägna centralt i Uppsala. Vi erbjuder äldre och funktionshindrade vård, omsorg och service av hög kvalitet genom ett personligt och målinriktat arbete. Inom vår verksamhet finns Ebbagårdens demensboende och Utsikten daglig verksamhet för yngre personer med minnesproblematik. Vi erbjuder eget boende för äldre på pensionärsboendet Kungsängsgården och har hemvård i närområdet. Under 2017 startades verksamheten “Äldrecenter” för äldre personer med önskan om social samvaro.

Bakgrund

Vår verksamhet är värdegrundsbaserad och vi strävar efter att bredvid de fysiska, psykiska och sociala behoven möta våra vårdtagares existentiella behov. Samariterhemmets kännetecken av god omsorg är våra ledstjärnor Hopp och livsglädje, Värdighet, Gemenskap, Helhet och Service. Demensenheterna Silviacertifierades våren 2017. Vi arbetar aktivt för att ge de äldre en meningsfull tillvaro och använder oss av ett väl utarbetat aktivitetskoncept. Vi har legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt undersköterskor varav flera är utbildade Silviasystrar och tillgång till diakon och präst i Stiftelsen.

Verksamhetschef Vård och omsorg

Marie Simas Nordberg
073–027 57 87
marie.simas@samariterhemmet.se