Meny

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har lång erfarenhet av att bedriva vård- och omsorgsverksamhet. Våra lokaler är belägna centralt i Uppsala. Vi erbjuder äldre och funktionshindrade vård, omsorg och service av hög kvalitet genom ett personligt och målinriktat arbete.

Inom vår verksamhet finns Ebbagårdens demensboende, Insikten dagverksamhet för äldre personer med demensdiagnos samt Utsikten daglig verksamhet för yngre personer med minnesproblematik. Vi erbjuder eget boende för äldre på pensionärsboendet Kungsängsgården och har hemvård i närområdet. Under 2017 startade en verksamhet för äldre personer som känner sig ensamma. Även viss utbildningsverksamhet bedrivs inom Vård och omsorg.

Vår verksamhet är värdegrundsbaserad och står Svenska kyrkan nära och vi strävar efter att bredvid de fysiska, psykiska och sociala behoven möta våra vårdtagares existentiella behov. Samariterhemmets kännetecken av god omsorg är våra ledstjärnor Hopp och livsglädje, Värdighet, Gemenskap, Helhet och Service.

Demensenheterna Silviacertifierades våren 2017. Vi arbetar aktivt för att ge de äldre en meningsfull tillvaro och använder oss av ett väl utarbetat aktivitetskoncept.

Samariterhemmet har hög kompetens bland medarbetarna. Vi har legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt undersköterskor varav flera är utbildade Silviasystrar. Vi har också tillgång till diakon och präst i Stiftelsen.