Om Samariterhemmets Vård och omsorg

Vård och omsorg

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har lång erfarenhet av att bedriva vård- och omsorgsverksamhet. Våra lokaler är belägna centralt i Uppsala. Vi erbjuder äldre och funktionshindrade vård, omsorg och service av hög kvalitet genom ett personligt och målinriktat arbete. Inom vår verksamhet finns Ebbagårdens demensboende och Utsikten daglig verksamhet för yngre personer med minnesproblematik. Vi erbjuder eget boende för äldre på pensionärsboendet Kungsängsgården och har hemvård i närområdet. Under 2017 startades verksamheten “Äldrecenter” för äldre personer med önskan om social samvaro.

Bakgrund

Vår verksamhet är värdegrundsbaserad och vi strävar efter att bredvid de fysiska, psykiska och sociala behoven möta våra vårdtagares existentiella behov. Samariterhemmets kännetecken av god omsorg är våra ledstjärnor Hopp och livsglädje, Värdighet, Gemenskap, Helhet och Service. Demensenheterna Silviacertifierades våren 2017. Vi arbetar aktivt för att ge de äldre en meningsfull tillvaro och använder oss av ett väl utarbetat aktivitetskoncept. Vi har legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt undersköterskor varav flera är utbildade Silviasystrar och tillgång till diakon och präst i Stiftelsen.