Samariterhemmet logo

Direktor vid Samariterhemmet Diakoni vigdes till biskop för Visby stift.

Erik Eckerdal och Marika Markovits vigdes till biskopar i Visby respektive Linköpings stift. Vigningen ägde rum i Uppsala Domkyrka söndag den 15 januari i närvaro av kungaparet, statsministern och en fullsatt domkyrka. Samariterhemmet Diakoni önskar båda biskoparna Guds rika välsignelse i era nya uppdrag. Högmässan kan ses på Svenska kyrkans hemsida eller via länken. https://youtu.be/7a-Euf0MRfs

nya biskoparna Erik Eckerdal och Marika Markovits tillsammans med ärkebiskop Martin Modéus utanför Uppsala domkyrka.

Lördagen den 21 januari välkomnades Erik Eckerdal som ny biskop till Visby stift under en gudstjänst i Visby domkyrka. Samariterhemmet diakoni önskar Erik Eckerdal Guds rika välsignelse i sitt nya uppdrag.

Erik Eckerdal välkomnas som biskop i Visby domkyrka

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här