Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Silviahemscertifiering

Hela Samariterhemmet vård och omsorg är Silviahemscertifierad.
Vad innebär det att en vårdenhet är Silviahemscertifierad?

Det innebär att all personal på enheten – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer med flera blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

För att uppnå hög kvalitet i vård och omsorg har tre viktiga delar identifierats. Silviahemmets certifieringssystem fokuserar på tre områden:

• Utbildad personal

• Gott ledarskap

• Gemensam vårdfilosofi/syn- och arbetssätt

Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

När enheten genomgått den utbildning enligt modellen som Silviahemmet framtagit och alla moment i processen är godkända utdelas ett numrerat certifikat till enheten. Certifieringen varar i tre år.

För bibehållande/ förnyat certifikat efter 3 år krävs att totalt 70% av samtliga anställda har genomgått steg 1 och att alla arbetsledare är utbildade samt att minst två undersköterskor per avdelning är reflektionsledarutbildade och leder reflektionsstunder.

Silviahemmet har en årlig uppföljning och certifikatets giltighetstid är tre år, därefter förnyas certifikatet genom kompletterande utbildning av personal.

Läs mer om Silviacertifiering här.

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här