Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Samariterhemmets Syförening

I 125 år har Samariterhemmets syförening funnits och den är verksam än idag!
I ett utdrag ur Ebba Boströms minnesanteckningar står det;
år 1891 varannan tisdag eftermiddag samlades man i Tjänarinnehemmets arbetssal till syförening“.

Samariterhemmets syförening träffas varannan onsdag klockan 12.30-14.30, och följer ungefär samma rutiner som under Ebba Boströms tid. Föreningen består av cirka 40 medlemmar.
Första söndagen i advent har Syföreningen julförsäljning i samband med gudstjänsten.
På våren har vi stor försäljning i samband med Björkkaffet.
Tack vare gåvor i form av föremål som skänks till Samariterhemmet får vi möjligheter till fina vinster i lotterierna, och får därmed in pengar till Samariterhemmet Diakonis verksamhet.

Vi har många medlemmar i vår förening som gör ett fantastiskt arbete. Utan dessa medlemmar skulle det inte vara möjligt att fortsätta, varje medlem är viktig.
Vill du också bli medlem?
Välkommen att kontakta; info@samariterhemmet.se så återkommer vi inom kort.

Björkkaffe – en originell tradition

Vill du läsa om vår tradition Björkkaffe och hur traditionen egentligen startade? Klicka här

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.