Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Organisation

Medmänsklighet sedan 1882

Samariterhemmet är en organisatoriskt och ekonomiskt självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. Vi bedriver diakoniverksamhet såväl i egen regi, som i nära relation till andra aktörer inom Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Vårt fokus är att bidrar till ett medmänskligare samhälle genom att utöva omsorg om enskilda människor, särskilt i utsatta livssituationer.

Arbetet leds av direktor. Vi har en styrelse som beslutar och har det yttersta ekonomiska ansvaret för stiftelsen. Styrelsen sammanträder ca 6 gånger per år. Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter.

För att skicka mail: fornamn.efternamn@samariterhemmet.se

Ledning


Mattias Nordström

Direktor
Tel: 076-110 27 79
Epost: mattias.nordstrom@samariterhemmet.se

Ewa Johansson

Kommunikations- och Marknadschef
Tel: 076-105 62 89
Epost:
ewa.johansson@samariterhemmet.se

David Berneheim

Ekonomi- och finanschef
Tel: 070-379 83 01
Epost:
david.berneheim@samariterhemmet.se

Marie Simas

Vård och omsorgschef
Tel: 073-027 57 87
Epost: 
marie.simas@samariterhemmet.se

Maria Hovstadius

Rektor och utbildningschef
Tel: 076-793 63 34
Epost:
maria.hovstadius@samariterhemmet.se

Gabriel Eriksson

Chef för Sociala verksamheter & HR
Tel: 076-107 40 82
Epost:
gabriel.eriksson@samariterhemmet.se

Lars Toll

Fastighetschef, tf
Tel:
Epost: 
lars.toll@samariterhemmet.se


Styrelse

Ann-Christin Norrström, tidigare vd Länsförsäkringar Uppsala, styrelseordf.
Stefan Nilsson, tidigare vVD Handelsbanken, v. styrelseordf.
Gunnar Hedberg, tidigare ordförande Kommunstyrelsen Uppsala
Gustaf Almkvist, jur.dr, domare
Arne Skoglund, vd Arne Skoglund fastigheter AB
Signe Holmlund Armerin,
Gunn-Henny Dahl, vd/ägare BraNok AB (tillfälligt uppehåll från styrelsen)
Anders Johansson, kontraktsprost och kyrkoherde, repr. för Samariterhemmets vänner
Karin Bergendorff, diakon, repr. för Diakonkåren
Susanna Pettersson, diakon, repr. för Diakonkåren


Intervjuer med personal hittar du här

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.