Organisation

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala med nära relationer till Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet leds av direktor Erik Eckerdal samt styrelse. Det är styrelsen som ytterst styr och leder verksamheten. Den sammanträder ca 6 gånger per år. Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter. Styrelsen består av följande personer:

  • Ann-Christin Norrström, styrelseordförande, f.d. vd Länsförsäkringar Uppsala
  • Annica Anderbrant, domprost Uppsala Domkyrkoförsamling
  • Turid Apelgårdh, diakon
  • Gunnar Hedberg, f.d. ordförande Kommunstyrelsen Uppsala
  • Erland Olsson, vd vårdföretaget Sofrosyne AB
  • Kersti Raustorp, diakon
  • Ulla-Greta Ståhlberg, diakon
  • Christer Segerström, f.d. chefsjurist Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Per Uhlén f.d. vd Diligentia

Verksamheten är indelad i fem enheter med respektive verksamhetschef som leder arbetet.

I.   Andlig Vård. Diakoniansvarig Charlotte Engel, 076-8053311

II.  Vård & Omsorg. Vårdchef Kerstin Murray, 018 56 40 59

III. Hotell & Konferens. Verksamhetschef Ulrika Jansson

IV Fastigheter. Fastighetschef Karl Rundblom, 070-251 77 73

VI Ekonomi. Ekonomichef Eva Hemryd, 018- 56 40 11

VII HR. HR-ansvarig Marie Nordwall, 072- 451 76 42