Organisation

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala med nära relationer till Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle.

 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet leds av direktor Erik Eckerdal samt styrelse. Det är styrelsen som ytterst styr och leder verksamheten. Den sammanträder ca 6 gånger per år. Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter.

Samariterhemmets Styrelse

Ann-Christin Norrström, styrelseordförande, f.d. vd Länsförsäkringar Uppsala

Annica Anderbrant, domprost Uppsala Domkyrkoförsamling

Turid Apelgårdh, diakon

Gunnar Hedberg, f.d. ordförande Kommunstyrelsen Uppsala

Erland Olsson, vd vårdföretaget Sofrosyne AB

Susanna Pettersson, diakon

Karin Bergendorff, diakon

Christer Segerström, f.d. chefsjurist Länsstyrelsen i Uppsala län

Per Uhlén f.d. vd Diligentia

Verksamhetens områden:

I. Kyrka och Sociala Verksamheter. Diakoniansvarig Charlotte Engel, 076-8053311

 

II. Vård & Omsorg. Vårdchef Kerstin Murray, 018 56 40 59

 

III. Hotell & Konferens. Verksamhetschef Ulrika Jansson

 

IV Fastigheter. Fastighetschef Karl Rundblom, 070-251 77 73

 

VI Ekonomi. Ekonomichef Eva Hemryd, 018- 56 40 11

 

VII HR. HR-ansvarig Marie Nordwall, 072- 451 76 42

 

VIII Utbildning. Direktor Erik Eckerdal, 072-222 48 69