ball-2585603_1920

Organisation

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala med nära relationer till Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle.

 

 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet leds av direktor Erik Eckerdal samt styrelse. Styrelsen sammanträder ca 6 gånger per år. Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter.

Samariterhemmets Styrelse

Ann-Christin Norrström, styrelseordförande, f.d. vd Länsförsäkringar Uppsala

Annica Anderbrant, domprost Uppsala Domkyrkoförsamling

Turid Apelgårdh, diakon

Gunnar Hedberg, f.d. ordförande Kommunstyrelsen Uppsala

Erland Olsson, vd vårdföretaget Sofrosyne AB

Susanna Pettersson, diakon

Karin Bergendorff, diakon

Per Uhlén f.d. vd Diligentia

Gustaf Almkvist, jur.kand.

Stefan Nilsson, fd. vVD Handelsbanken

Verksamhetens områden:

Direktor: Erik Eckerdal, 072-222 48 69

Kyrka och Sociala Verksamheter: Diakoniansvarig Charlotte Engel, 076-8053311

Vård & Omsorg: Vårdchef Marie Simas Nordberg, 

073-027 57 87 

Hotell & Konferens: Verksamhetschef Ulrika Jansson

Fastigheter: Fastighetschef Karl Rundblom, 070-251 77 73

Ekonomi: Ekonomichef Eva Hemryd, 018- 56 40 11

HR: HR-ansvarig Marie Nordwall, 072- 451 76 42

Utbildning: Direktor Erik Eckerdal, 072-222 48 69

Kommunikation: Anne Lennartsson, 073-051 50 08