Organisation

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala med nära relationer till Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet leds av direktor och styrelse. Tf Direktor från första maj är Marie Nordwall. Direktor från 20 augusti är Erik Eckerdal. Det är styrelsen som ytterst styr och leder verksamheten. Den sammanträder ca 6 gånger per år. Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter. Styrelsen består av följande personer:

  • Ann-Christin Norrström, styrelseordförande, f.d. vd Länsförsäkringar Uppsala
  • Annica Anderbrant, domprost Uppsala Domkyrkoförsamling
  • Turid Apelgårdh, diakon
  • Gunnar Hedberg, f.d. ordförande Kommunstyrelsen Uppsala
  • Erland Olsson, vd vårdföretaget Sofrosyne AB
  • Kersti Raustorp, diakon
  • Gunnar Sandberg, diakon
  • Christer Segerström, f.d. chefsjurist Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Per Uhlén f.d. vd Diligentia

Verksamheten är indelad i fem enheter med respektive verksamhetschef som leder arbetet.

I.   Andlig Vård. Diakoniansvarig Charlotte Engel tel. 076-8053311

II.  Vård & Omsorg. Vårdchef Kerstin Murray tel. 018 56 40 59

III. Hotell & Konferens. Tf Direktor Marie Nordwall tel. 072-451 76 42

IV Fastigheter. Fastighetschef Karl Rundblom 070-251 77 73

VI Ekonomi. Ekonomichef Eva Hemryd 018- 56 40 11

VII HR. HR-ansvarig Marie Nordwall 072- 451 76 42