Samariterhemmet logo

Sociala verksamheter

Medmänsklighet – Vår identitet vårt mål och vårt uppdrag

I 140 år har Samariterhemmet bedrivit verksamheter för ett medmänskligare samhälle utifrån vår värdegrund som utgår från att varje människa är skapad till Guds avbild och ska bemötas med respekt och värdighet. Vi värnar om den enskilda människan bland särskilt utsatta grupper och erbjuder medmänsklig och professionell omsorg i kroppsligt, själsligt, andligt och socialt avseende, utifrån en kristen människosyn.

Medmänsklighet är vår identitet, vårt mål och vårt uppdrag. Samariterhemmets roll i framtidens samhälle är därför att i vår grundare Ebba Boströms anda, fortsatt vara en samhällsentreprenör och stå på de utsattas sida, ständigt vara i takt med, söka svar på och möta samtidens sociala problem och utmaningar. Vi bedriver verksamhet såväl i egen regi, som i nära relation till andra aktörer.

Händer som håller i varandra

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här