Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Samariterhemmet logo

Specialistundersköterska, 200 yhp

– inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering

För att åstadkomma en äldreomsorg av god kvalitet krävs att vårdgivarna säkrar tillgången till personal som har rätt kompetens för att möta dagens och framtidens behov. Många arbetsgivare signalerar att det finns betydande kompetensbehov inom hälsa och rehabilitering i äldrevården. Detta bekräftas i många nya rapporter. Det behövs nya arbetssätt med mer fokus på att främja hälsa, förebygga ohälsa och att rehabilitera äldre personer.

Ett hälsofrämjande- och förebyggande förhållningssätt ger vinster i form av att den äldre kan fortsätta att vara självständig och delaktig i samhället. Det ger även en ökad livskvalitet och minskar risken för skador. Med hänsyn till Coronapandemin kommer rehabilitering, under lång tid framöver, att vara avgörande för att många som insjuknat i Covid-19 inte ska få bestående funktionsnedsättningar.

Utbildningen är efterfrågad av arbetslivet. Rehabiliteringspersonalen upplever att de inte räcker till och skulle framledes kunna delegera vissa arbetsuppgifter till undersköterskor med specialistkompetens inom området.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar som undersköterska och vill gå vidare och specialisera dig inom hälsa och rehabilitering.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska fåspecialiserade kunskaper och kompetens i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt.

Kurser

Bemötande, etik och värdegrundsarbete15 yhp
Examensarbete20 yhp
Gerontologi och geriatrik30 yhp
Hälsofrämjande omvårdnad och rehabilitering50 yhp
Lärande I Arbete (LIA)15 yhp
Näringslära, kost och måltid10 yhp
Psykisk hälsa och ohälsa25 yhp
Samtal och kommunikation10 yhp
Träningslära, fysisk aktivitet och hälsa10 yhp
Vårdpedagogik och teamarbete 15 yhp

Upplägg

Utbildningen ges på halvfart och distans under två år med inplanerade fysiska studieträffar i Uppsala. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform. Utbildningen berättigar till CSN.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande:

Etik och människans livsvillkor100 p
Medicin 1150 p
Vård- och omsorgsarbete 1200 p
Vård- och omsorgsarbete 2  150 p

Yrkeserfarenhet: 1 år heltid som undersköterska

Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansöka om reell kompetens.

Utbildningsstart

5 september

Sista ansökningsdag

29 Maj 2022

Ansök här via Folkuniversitetet

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här

Veckans meny

Lunch varje vardag kl 11–14.

» Läs mer här