Samariterhemmet logo

Fastighet

Samariterhemmet Diakoni äger fastigheter i två kvarter i centrala Uppsala omfattande drygt 30.000 kvm bestående i huvudsak av bostäder, vårdbyggnader och verksamhetslokaler. Dessa  förvaltas av stiftelsen Samariterhemmet Diakoni och hyrs ut externt till flera olika vårdaktörer eller används i den egna verksamheten. På bilden ser du vårt äldsta hus, Diakonisshuset och Samariterhemmets kyrka som byggdes 1916-1918.

2013 gjorde Uppsala kommun en kartläggning/utredning om Samariterhemmet som kulturmiljö.  Den utredningen finns tillgänglig här.

Fastighetsförvaltningen omfattar dels en löpande förvaltning av de egna fastigheterna och dels ett utvecklingsarbete som går ut på att hitta bästa möjliga framtida användning av de fastigheter och byggrätter stiftelsen förfogar över. En ny detaljplan som möjliggör en stor utbyggnad har vunnit laga kraft. Det är aktuellt med flera nya projekt som ska startas och ledas i mål. Läs mer om projekten under respektive flik.

Vi som arbetar på fastighetsavdelningen

Lars Toll
Tf. Fastighetschef

Petteri Hokkanen
Fastighetsskötare
/Vaktmästare

Max Fredriksson
Fastighetstekniker

Gör din felanmälan här,

Övriga kontaktuppgifter till Fastighetsavdelningen
Telefontider: 8-11 & 13-15
Telefonnummer: 018-56 40 70
E-post: fastighet@samariterhemmet.se
Jourtelefon: 018-18 74 00 (Upplands Boservice)
Endast vid akuta fel som inte kan vänta till vardag och som medför risk för skada på person och egendom

Felanmälan

För snabbast service, vänligen använd vårt webbformulär genom att klicka här.

Vill du hellre ringa? Använd gärna våra servicenummer nedan.

Felanmälan dagtid: 018-56 40 70

Felanmälan kvällar och helger: 018-18 74 01 (Upplands boservice)

Journumret ska endast användas vid fel som inte kan vänta till vardag och som medför risk för skada på person eller egendom.

 

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här