Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Fastighet

Samariterhemmet Diakoni äger fastigheter i två kvarter i centrala Uppsala omfattande drygt 30.000 kvm bestående i huvudsak av bostäder, vårdbyggnader och verksamhetslokaler. Dessa  förvaltas av stiftelsen Samariterhemmet Diakoni och hyrs ut externt till flera olika vårdaktörer eller används i den egna verksamheten. På bilden ser du vårt äldsta hus, Diakonisshuset och Samariterhemmets kyrka som byggdes 1916-1918.

Bostäder finns att hyra på dessa adresser:

Kungsängstorg 2,
Kungsängstorg 4 (Kungsängsgården) för dig som är 65 +
Kungsängsgatan 48 
Dragarbrunnsgatan 67

Här kan du läsa om 65+ boendet Kungsängsgården

Verksamhetslokaler finns att hyra på olika adresser i kvarteren

Är du intresserad av att hyra en bostad eller en verksamhetslokal så skicka in din intresseanmälan via vår bokningsportal, så berättar vi hur det ser ut med tillgängliga lokaler eller bostäder.

2013 gjorde Uppsala kommun en kartläggning/utredning om Samariterhemmet som kulturmiljö.

Den utredningen finns tillgänglig här.

Fastighetsförvaltningen omfattar dels en löpande förvaltning av de egna fastigheterna och dels ett utvecklingsarbete som går ut på att hitta bästa möjliga framtida användning av de fastigheter och byggrätter stiftelsen förfogar över. En ny detaljplan som möjliggör en stor utbyggnad har vunnit laga kraft. Det är aktuellt med flera nya projekt som ska startas och ledas i mål. Läs mer om projekten under respektive flik.

Vi som arbetar på fastighetsavdelningen

Thomas Werner
Fastighetsförvaltare

Petteri Hokkanen
Fastighetsskötare
/Vaktmästare

Max Fredriksson
Fastighetstekniker

Lars Troll
Fastighetskonsult

Gör din felanmälan här,

Övriga kontaktuppgifter till Fastighetsavdelningen
Telefontider: 8-11 & 13-15
Telefonnummer: 018-56 40 70
E-post: fastighet@samariterhemmet.se
Jourtelefon: 018-18 74 00 (Upplands Boservice)
Endast vid akuta fel som inte kan vänta till vardag och som medför risk för skada på person och egendom

Felanmälan

För snabbast service, vänligen använd vårt webbformulär genom att klicka här.

Vill du hellre ringa? Använd gärna våra servicenummer nedan.

Felanmälan dagtid: 018-56 40 70

Felanmälan kvällar och helger: 018-18 74 01 (Upplands boservice)

Journumret ska endast användas vid fel som inte kan vänta till vardag och som medför risk för skada på person eller egendom.