Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Funktionsnedsättningar och hälsa, 40 yhp

Antalet personer som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter öka. Utbildning är en förutsättning för rätt och aktuell kompetens som både är viktig och nödvändig för att kunna ge stöd, service och omsorg av god kvalitet och utifrån lagarnas intentioner.

Det finns flera utmaningar inom kompetensområdet. Att ha kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar och kommunikationsverktyg är nödvändigt i arbetet. Enigt Socialstyrelsen behöver kompetensen stärkas särskilt inom dessa områden samt kring gällande regelverk.

Personer med funktionsnedsättning upplever att de har sämre hälsa än övrig befolkning. Nedsatt psykisk hälsa är mer än dubbelt så vanligt. Hälsa är en resurs för självständighet, självbestämmande och delaktighet. Utan god hälsa påverkas alla andra delar av livet. För att förbättra hälsan behöver insatser göras. Det krävs även samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning till exempel inom vård, omsorg, LSS, psykiatri, skola eller kyrka och vill fördjupa dig inom hälsa och funktionshinderområdet.

Innehåll

Utbildningen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde såsom begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Utbildningen belyser vikten av att främja hälsa och förebygga ohälsa hos personer med funktionsnedsättning med målet att den studerande ska få specialiserade kunskaper om/i ett hälsofrämjande och förebyggande förhållnings- och arbetssätt.

Upplägg

Utbildningen ges på 75% och distans under 10 veckor med digitala studieträffar. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform.

Utbildningen berättigar till CSN.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande:

Erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättning till exempel inom vård, omsorg, LSS, psykiatri, skola, kyrka eller motsvarande. 1 år halvtid.

Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansöka om reell kompetens.

Utbildningsstart

2 oktober

Sista ansökningsdag

2 oktober


Ansök här via Folkuniversitetet

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här